Phê duyệt mẫu là gì? Khi nào cần có phê duyệt mẫu cân điện tử

Trong thời gian qua không ít các bạn đọc cần tư vấn phê duyệt mẫu cân điện tử là gì? là biện pháp kiểm soát về độ chính xác của sản phẩm trong đo lường do tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện để đánh giá, xác nhận mẫu phương tiện đo hoặc mẫu của loại (type) phương tiện đo (sau đây gọi tắt là mẫu) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Những sản phẩm áp dụng phê duyệt mẫu cân điện tử:

1. Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở) sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo.

2. Tổ chức kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo được chỉ định.

3. Cơ quan nhà nước về đo lường, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Các phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong bảng sau đây:

TT Tên phương tiện đo Biện pháp kiểm soát về đo lường Chu kỳ kiểm định
Phê duyệt mẫu Kiểm định
Ban đầu Định kỳ Sau sửa chữa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Lĩnh vực đo độ dài
1 Thước cuộn x
2 Taximet x x x x 12 tháng
3 Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông x x x x 12 tháng
Lĩnh vực đo khối lượng
4 Cân phân tích x x x 12 tháng
5 Cân kỹ thuật x x x 12 tháng
6 Cân bàn x x x x 12 tháng
7 Cân đĩa x x x x 12 tháng
8 Cân đồng hồ lò xo x x x x 12 tháng
9 Cân treo dọc thép-lá đề x x x x 12 tháng
10 Cân treo móc câu x x x x 12 tháng
11 Cân ô tô x x x x 12 tháng
12 Cân tàu hỏa tĩnh x x x x 12 tháng
13 Cân tàu hỏa động x x x x 24 tháng
14 Cân băng tải x x x x 12 tháng
15 Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới x x x x 12 tháng
16 Quả cân cấp chính xác E2 x x x 24 tháng
17 Quả cân cấp chính xác đến F1 x x x 12 tháng

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

– Ký hiệu “x”: Biện pháp phải được thực hiện đối với phương tiện đo;

– Ký hiệu ” -” Biện pháp không phải thực hiện đối với phương tiện đo.

Tiêu chuẩn: CE, OIML, TCVN

WEBSITE chính thức Công ty TNHH cân điện tử Phúc Hoàng : www.ph-scale.com 

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *